+421 918 328 036 jsbau@jsbau.sk

 Projetková dokumentácia

Projektová Dokumentácia

Nechajte dokumentáciu na nás

Projektová dokumentácia má svoje špecifiká. Môže sa jednať o projektovú dokumentáciu zariadenia interiéru a projektovú dokumentáciu stavby.  Každá z nich v sebe zahŕňa iné náležitosti a zaberá iný časový interval spracovávania. Práve preto spoločnosť JSBau vybaví všetkú projektovú dokumentáciu za Vás