+421 918 328 036 jsbau@jsbau.sk

 Búracie a výkopové práce

Búracie a výkopové práce

Zverte Vašu stavbu do rúk odborníkov

Výkopové práce sú základom úspešnej stavby. Práve naša spoločnosť používa moderné stroje a techniky na ich kvalitné vykonanie. Pri búracích prácach je potrebné dodržať správne normy a udržať čistotu v celom prostredí. 

Búracie a výkopové prace pozostávajú z :

  • výkop základov pre Vašu stavbu
  • použitie ťažkej techniky
  • odborný dohľad statika
  • zaistenie bezpečnosti a čistoty okolia