+421 918 328 036 jsbau@jsbau.sk

 vzduchotechnika a klimatizácie

vzduchotechnika a klimatizácie

Čerstvý vzduch po celý rok

Naša spoločnosť sa zaoberá aj inštaláciou a údržbou Klimatizácií a technologického chladenia. Technológia samotného povlakovania je chladená centrálnym chladiacim systémom s otvorenou zásobníkovou nádržou, kde ako zdroj chladu je vzduchom chladený chiller s voľným chladením.

Inštalácia vzduchotechniky a klimatizácie pozostáva z :

  • výber najvhodnejšieho zariadenia podľa potrieb a požiadaviek klienta
  • predbežná cenová kalkulácia práce, použitého materiálu a inštalácie
  • dovoz a následná inštalácia zariadenia na miesto určenia